ลืมรหัสผ่าน  
สมัครสมาชิก  
เข้าสู่ระบบ E-Mail  
วัดตันติการาม
ดูทั้งหมด
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สหกรณ์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด
จำนวนผู้เข้าชม

 

 

 

 

 

 
  เปิดอ่านไฟล์
ประกาศ อบต.ตันหยงลิมอ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ อบต.ตัน  
   
   อ่าน 38 ครั้ง (อ่านต่อ)  
  ประกาศ อบต.ตันหยงลิมอ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ อบต.ตัน 
 
  ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2562 
 
  ประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง  
 
  ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563
 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง
 
  รายงานผลการดำเนินโครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม สู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 
  ประกาศสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
 
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
 
ดูทั้งหมด
  ประกาศ อบต.ตันหยงลิมอ เรื่อง ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 
  ประกาศ อบต.ตันหยงลิมอ เรื่อง ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
 
  ประกาศ อบต.ตันหยงลิมอ เรื่อง ราคากลางโครงการบุกเบิกถนนพร้อมลงหินคลุก สายพรทิพย์ ม.5 (บก.01) 
 
  ประกาศ อบต.ตันหยงลิมอ เรื่อง ราคากลางโครงการบุกเบิกถนนพร้อมลงหินคลุก สายพรทิพย์ ม.5 บ้านป่าไผ่
 
  ประกาศ อบต.ตันหยงลิมอ เรื่อง ราคากลางโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแบยาพัฒนา ม.7 (บก.01)
 
ดูทั้งหมด
กิจกรรมสสส.ที่ อบต.แว้ง...
โครงการเข้าพรรษาตำบลตันหย...
โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริม...
ดูทั้งหมด
  ประกาศ อบต.ตันหยงลิมอ เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้าง (รับเอกสารเพิ่มเติมได้ ณ อบต.ตันหยงลิมอ) 
 
  ประกาศ อบต.ตันหยงลิมอ เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้าง 
 
  ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเป็นพนักงานจ้าง
 
ดูทั้งหมด
  (ดู 232:ตอบ 0) 14 ม.ค. 2563, 00:32:55
  (ดู 766:ตอบ 8) 4 พ.ย. 2562, 22:08:18
  (ดู 240:ตอบ 0) 26 ส.ค. 2562, 10:06:47
  (ดู 106:ตอบ 0) 16 ส.ค. 2562, 21:02:40
  (ดู 53:ตอบ 0) 15 ส.ค. 2562, 11:16:58
ตั้งกระทู้