ลืมรหัสผ่าน  
สมัครสมาชิก  
เข้าสู่ระบบ E-Mail  
วัดตันติการาม
ดูทั้งหมด
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สหกรณ์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด
จำนวนผู้เข้าชม

 

 

โครงสร้างส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ

โครงสร้างสำนักงานปลัด  อบต.  ของ องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ

โครงสร้างส่วนการคลัง ของ องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ
โครงสร้างส่วนโยธา  ขององค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ

โครงสร้างส่วนการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ของ อบต. ตันหยงลิมอ