Q&A (ถาม-ตอบ)

Q&A (คําถาม - คําตอบ)

          

องค์การบริหารส่วนตําบลตันหยงลิมอ เปิดโอกาสให้ประชาชนสอบถามข้อมูลหรือข้อกังวลสงสัย หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานปฏิบัติงาน ทางเว็บบอร์ดของหน่วยงาน ด้านล่างนี้

คลิกเลย   Q&A (คําถาม - คําตอบ)

ดูคำถาม-คำตอบ ทั้งหมด   Q&A (คําถาม - คําตอบ) ทั้งหมด

194 หมู่ที่ 1 ตำบลตันหยงลิมอ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส 96000
โทรศัพท์ 0-7367-0052 โทรสาร 0-7367-0052 E-mail:info@tanyonglimo.go.th
© Copyright 2010. Tanyonglimo.go.th All rights reserved. Powered by Double Click Computer