โครงสร้างองค์กร

โครงสร้างส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ

โครงสร้างสำนักงานปลัด  อบต.  ของ องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ

โครงสร้างส่วนการคลัง ของ องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ
โครงสร้างส่วนโยธา  ขององค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ

โครงสร้างส่วนการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ของ อบต. ตันหยงลิมอ

194 หมู่ที่ 1 ตำบลตันหยงลิมอ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส 96000
โทรศัพท์ 0-7367-0052 โทรสาร 0-7367-0052 E-mail:info@tanyonglimo.go.th
© Copyright 2010. Tanyonglimo.go.th All rights reserved. Powered by Double Click Computer