วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ

วิสัยทัศน์
“โครงสร้างพื้นฐานทันสมัย  พลานามัยสมบูรณ์  เพิ่มพูนการศึกษา  พัฒนาประชาธิปไตย
บริหารงานโปร่งใส  ใส่ใจคุณภาพชีวิต  ใกล้ชิดสิ่งแวดล้อม  เพรียบพร้อมเศรษฐกิจพอเพียง”

194 หมู่ที่ 1 ตำบลตันหยงลิมอ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส 96000
โทรศัพท์ 0-7367-0052 โทรสาร 0-7367-0052 E-mail:info@tanyonglimo.go.th
© Copyright 2010. Tanyonglimo.go.th All rights reserved. Powered by Double Click Computer