ลืมรหัสผ่าน  
สมัครสมาชิก  
เข้าสู่ระบบ E-Mail  
วัดตันติการาม
ดูทั้งหมด
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สหกรณ์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด
จำนวนผู้เข้าชม

 

 

 

 

 

 
  เปิดอ่านไฟล์
ประกาศ อบต.ตันหยงลิมอ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ อบต.ตัน  
   
   อ่าน 99 ครั้ง (อ่านต่อ)  
  รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 
 
  ประกาศ อบต.ตันหยงลิมอ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ อบต.ตัน 
 
  ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2562 
 
  ประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
 
  ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563
 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง
 
  รายงานผลการดำเนินโครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม สู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 
  ประกาศสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
 
ดูทั้งหมด
  ประกาศ อบต.ตันหยงลิมอ เรื่อง ราคากลางโครงการบุกเบิกถนนพร้อมลงหินคลุก สายตันหยงลิมอ-ลูโบ๊ะดาลี ม.๗ 
 
  ประกาศ อบต.ตันหยงลิมอ เรื่อง ราคากลางโครงการบุกเบิกถนนพร้อมลงหินคลุก สายตันหยงลิมอ-ลูโบ๊ะดาลี ม.๗ 
 
  ประกาศ อบต.ตันหยงลิมอ เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายตันหยงลิมอเก่า หมู๋ที่ ๗ 
 
  ประกาศ อบต.ตันหยงลิมอ เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายตันหยงลิมอเก่า หมู๋ที่ ๗
 
  ประกาศ อบต.ตันหยงลิมอ เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะประจำ อบต.ตันหยงลิมอ
 
ดูทั้งหมด
กิจกรรมสสส.ที่ อบต.แว้ง...
โครงการเข้าพรรษาตำบลตันหย...
โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริม...
ดูทั้งหมด
  ประกาศ อบต.ตันหยงลิมอ เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้าง (รับเอกสารเพิ่มเติมได้ ณ อบต.ตันหยงลิมอ) 
 
  ประกาศ อบต.ตันหยงลิมอ เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้าง 
 
  ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเป็นพนักงานจ้าง
 
ดูทั้งหมด
  (ดู 636:ตอบ 0) 26 มี.ค. 2563, 07:26:53
  (ดู 408:ตอบ 0) 14 ม.ค. 2563, 00:32:55
  (ดู 847:ตอบ 8) 4 พ.ย. 2562, 22:08:18
  (ดู 265:ตอบ 0) 26 ส.ค. 2562, 10:06:47
  (ดู 131:ตอบ 0) 16 ส.ค. 2562, 21:02:40
ตั้งกระทู้