ลืมรหัสผ่าน  
สมัครสมาชิก  
เข้าสู่ระบบ E-Mail  
วัดตันติการาม
ดูทั้งหมด
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สหกรณ์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด
จำนวนผู้เข้าชม

 

 

 

 

 

 
  เปิดอ่านไฟล์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ เรื่อง ให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี ประจำปี 2562  
  ให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2562  
   อ่าน 369 ครั้ง (อ่านต่อ)  
  ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 
 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง 
 
  รายงานผลการดำเนินโครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม สู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 
  ประกาศสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
 
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
 
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 
  รายงานผลแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 2 )
 
  รายงานผลแสดงการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 1)
 
ดูทั้งหมด
  ประกาศ อบต.ตันหยงลิมอ เรื่อง ราคากลางโครงการบุกเบิกถนนพร้อมลงหินคลุก สายพรทิพย์ ม.5 (บก.01) 
 
  ประกาศ อบต.ตันหยงลิมอ เรื่อง ราคากลางโครงการบุกเบิกถนนพร้อมลงหินคลุก สายพรทิพย์ ม.5 บ้านป่าไผ่ 
 
  ประกาศ อบต.ตันหยงลิมอ เรื่อง ราคากลางโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแบยาพัฒนา ม.7 (บก.01) 
 
  ประกาศ อบต.ตันหยงลิมอ เรื่อง ราคากลางโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแบยาพัฒนา ม.7
 
  ประกาศ อบต.ตันหยงลิมอ เรื่อง ราคากลางโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหน้าโรงเรียนลูโบีะดีแย ม.6
 
ดูทั้งหมด
กิจกรรมสสส.ที่ อบต.แว้ง...
โครงการเข้าพรรษาตำบลตันหย...
โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริม...
ดูทั้งหมด
  ประกาศ อบต.ตันหยงลิมอ เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้าง (รับเอกสารเพิ่มเติมได้ ณ อบต.ตันหยงลิมอ) 
 
  ประกาศ อบต.ตันหยงลิมอ เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้าง 
 
  ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเป็นพนักงานจ้าง
 
ดูทั้งหมด
  (ดู 148:ตอบ 0) 26 ส.ค. 2562, 10:06:47
  (ดู 61:ตอบ 0) 16 ส.ค. 2562, 21:02:40
  (ดู 18:ตอบ 0) 15 ส.ค. 2562, 11:16:58
  (ดู 1187:ตอบ 1) 6 ก.ค. 2562, 07:52:12
  (ดู 68:ตอบ 0) 22 มิ.ย. 2562, 18:49:23
ตั้งกระทู้