ลืมรหัสผ่าน  
สมัครสมาชิก  
เข้าสู่ระบบ E-Mail  
วัดตันติการาม
ดูทั้งหมด
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สหกรณ์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด
จำนวนผู้เข้าชม

 

 

 

 

 

 
  เปิดอ่านไฟล์
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559  
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559  
   อ่าน 68 ครั้ง (อ่านต่อ)  
  ประชาสัมพันธ์คู่มือประชาชน 
 
  พยากรณ์อากาศประจำวัน 
 
  ปรระมวลจริยธรรม อบตตันหยงลิมอ 
 
  ประกาศ อบต.ตันหยงลิมอ เรือง ให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีฯ ประจำปี ๒๕๕๙
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559
 
  อาเซียน
 
  ประกาศ อบต.ตันหยงลิมอ เรื่องยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที
 
  ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2556
 
ดูทั้งหมด
  ประกาศ อบต.ตันหยงลิมอ เรื่อง จัดจ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้า แบบ Post top จำนวน 1 โครงการ 
 
  ประกาศ อบต.ตันหยงลิมอ เรื่อง จัดจ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าแบบ Post top ขนาด 10 เมตร จำนวน 7 จุด 
 
  ประกาศ อบต.ตันหยงลิมอ เรื่อง ราคากลางโครงการติดตั้งไฟฟ้าแบบ Post top จำนวน 7 จุด 
 
  ประกาศ อบต.ตันหยงลิมอ เรื่อง จัดจ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้า แบบ Post Top จำนวน 7 จุด
 
  ประกาศ อบต.ตันหยงลิมอ เรื่อง ราคากลางโครงการต่อเติมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตอหลัง
 
ดูทั้งหมด
กิจกรรมสสส.ที่ อบต.แว้ง...
โครงการเข้าพรรษาตำบลตันหย...
โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริม...
ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
  (ดู 120:ตอบ 0) 30 เม.ย. 2558, 18:53:03
ตั้งกระทู้