ลืมรหัสผ่าน  
สมัครสมาชิก  
เข้าสู่ระบบ E-Mail  
วัดตันติการาม
ดูทั้งหมด
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สหกรณ์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด
จำนวนผู้เข้าชม

 

 

 

 

 

 
  เปิดอ่านไฟล์
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559  
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559  
   อ่าน 10 ครั้ง (อ่านต่อ)  
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559 
 
  อาเซียน
 
  ประกาศ อบต.ตันหยงลิมอ เรื่องยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที
 
  ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2556
 
  ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2556
 
  ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2556
 
  ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2556
 
  ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี 2556
 
ดูทั้งหมด
   
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559 
 
  ประกาศ อบต.ตันหยงลิมอ เรื่อง จัดจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ จำนวน 1 โครงการ 
 
  ประกาศ อบต.ตันหยงลิมอ เรื่อง จัดจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางโดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 3
 
  ราคากลางการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ตันหยงลิมอ 2 ศูนย์
 
ดูทั้งหมด
กิจกรรมสสส.ที่ อบต.แว้ง...
โครงการเข้าพรรษาตำบลตันหย...
โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริม...
ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
  (ดู 75:ตอบ 0) 30 เม.ย. 2558, 18:53:03
   (ดู 35:ตอบ 0) 28 ก.พ. 2558, 03:54:57
ตั้งกระทู้