ลืมรหัสผ่าน  
สมัครสมาชิก  
เข้าสู่ระบบ E-Mail  
วัดตันติการาม
ดูทั้งหมด
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สหกรณ์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด
จำนวนผู้เข้าชม

 

 

 

 

 

 
กำหนดชำระภาษีท้องถิ่นประจำปี ๒๕๕๗  
   
   อ่าน 23 ครั้ง (อ่านต่อ)  
  กำหนดชำระภาษีท้องถิ่นประจำปี ๒๕๕๗ 
 
  งานวันเด็กประจำปี2557 
 
  ประกาศ เรื่องให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน,ภาษีป้ายฯ ปี๒๕๕๗ 
 
  การเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๕๕
 
  การเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๕
 
  การเรียกประชุมสภา สมันสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๕
 
  การเรียกประชุมสภา สมันสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๕
 
  ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี 2555
 
ดูทั้งหมด
  2557-03-12_ประกาศ อบต.ตันหยงลิมอ เรื่องจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ จ้างเหมาโครงการก่อสร้าง  
 
  2556-12-20_ประกาศ อบต.ตันหยงลิมอ เรื่องจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด 
 
  2556-11-27_ประกาศ อบต.ตันหยงลิมอ เรื่องจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง 
 
  2556-11_ผด5_แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
 
  2556-11_ผด6_แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ งวดที่ ๒
 
ดูทั้งหมด
โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริม...
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ปร...
โครงการงานเมาลิดสัมพันธ์ต...
ดูทั้งหมด
  ประกาศ สพฐ เรื่อง รับสมัครสอบบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาฯ 22 สิงหาคม - 6 
 
  ประกาศ กรมศิลปากร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นข้าราชการ หลายตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 15 - 3 
 
ดูทั้งหมด
ตั้งกระทู้