ลืมรหัสผ่าน  
สมัครสมาชิก  
เข้าสู่ระบบ E-Mail  
วัดตันติการาม
ดูทั้งหมด
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สหกรณ์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด
จำนวนผู้เข้าชม

 

 

 

 

 

 
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี 2556  
   
   อ่าน 7 ครั้ง (อ่านต่อ)  
  ประกาศแนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนท้องถิ่น 
 
  ประกาศนัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2556 
 
  ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2556 
 
  ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2556
 
  ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2556
 
  ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2556
 
  ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี 2556
 
  ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี 2556
 
ดูทั้งหมด
  2557-03-12_ประกาศ อบต.ตันหยงลิมอ เรื่องจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ จ้างเหมาโครงการก่อสร้าง  
 
  2556-12-20_ประกาศ อบต.ตันหยงลิมอ เรื่องจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด 
 
  2556-11-27_ประกาศ อบต.ตันหยงลิมอ เรื่องจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง 
 
  2556-11_ผด5_แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
 
  2556-11_ผด6_แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ งวดที่ ๒
 
ดูทั้งหมด
โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริม...
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ปร...
โครงการงานเมาลิดสัมพันธ์ต...
ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ตั้งกระทู้