ลืมรหัสผ่าน  
สมัครสมาชิก  
เข้าสู่ระบบ E-Mail  
วัดตันติการาม
ดูทั้งหมด
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สหกรณ์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด
จำนวนผู้เข้าชม

 

 

 

 

 

 
  เปิดอ่านไฟล์
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559  
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559  
   อ่าน 47 ครั้ง (อ่านต่อ)  
  ประกาศ อบต.ตันหยงลิมอ เรือง ให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีฯ ประจำปี ๒๕๕๙ 
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559
 
  อาเซียน
 
  ประกาศ อบต.ตันหยงลิมอ เรื่องยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที
 
  ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2556
 
  ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2556
 
  ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2556
 
  ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2556
 
ดูทั้งหมด
  ประกาศ อบต.ตันหยงลิมอ เรื่อง ราคากลางโครงการต่อเติมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตอหลัง 
 
  ประกาศ อบต.ตันหยงลิมอ เรื่อง ประกาศจัดจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมุ่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง ม.8 
 
  ประกาศ อบต.ตันหยงลิมอ เรื่อง ราคากลางโครงก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง ม.8 
 
  ประกาศ อบต.ตันหยงลิมอ เรื่อง จัดจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวตินขนาดใหญ่ ม.2 บ้านทุ่งขมิ้น
 
  ประกาศ อบต.ตันหยงลิมอ เรื่อง ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนเป็นผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็กสายอบต.พร
 
ดูทั้งหมด
กิจกรรมสสส.ที่ อบต.แว้ง...
โครงการเข้าพรรษาตำบลตันหย...
โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริม...
ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
  (ดู 111:ตอบ 0) 30 เม.ย. 2558, 18:53:03
   (ดู 69:ตอบ 0) 28 ก.พ. 2558, 03:54:57
ตั้งกระทู้