ลืมรหัสผ่าน  
สมัครสมาชิก  
เข้าสู่ระบบ E-Mail  
วัดตันติการาม
ดูทั้งหมด
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สหกรณ์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด
จำนวนผู้เข้าชม

 

 

 

 

 

 
  เปิดอ่านไฟล์
ประกาศ อบต.ตันหยงลิมอ เรื่อง งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561  
  งบแสดงฐานะการเงิน อบต.ตันหยงลิมอ ประจำปี 2561  
   อ่าน 4 ครั้ง (อ่านต่อ)  
  งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ประจำปี 2561 
 
  ประกาศ อบต.ตันหยงลิมอ เรื่อง งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561 
 
  แผนการการป้องกันการทุจริต 4 ปี (2561-2564) 
 
  คู่มือการปฏิบัติงาน
 
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2561
 
  รายงานผลการประเมินผลแผนพัฒนา รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2561
 
  แผนการดำเนินงานประจำปี 2561
 
  ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562
 
ดูทั้งหมด
   
 
   
 
  ประกาศ อบต.ตันหยงลิมอ เรื่อง ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
 
 
 
  ประกาศ อบต.ตันหยงลิมอ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (แบบ สขร.1)
 
ดูทั้งหมด
กิจกรรมสสส.ที่ อบต.แว้ง...
โครงการเข้าพรรษาตำบลตันหย...
โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริม...
ดูทั้งหมด
  ประกาศ อบต.ตันหยงลิมอ เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้าง (รับเอกสารเพิ่มเติมได้ ณ อบต.ตันหยงลิมอ) 
 
  ประกาศ อบต.ตันหยงลิมอ เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้าง 
 
  ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเป็นพนักงานจ้าง
 
ดูทั้งหมด
  (ดู 3207:ตอบ 10) 9 พ.ค. 2561, 22:18:22
  (ดู 75:ตอบ 0) 9 พ.ค. 2561, 22:18:21
  (ดู 2955:ตอบ 2) 16 ก.พ. 2561, 01:36:38
  (ดู 80:ตอบ 0) 16 ก.พ. 2561, 01:36:37
  (ดู 73:ตอบ 0) 14 ก.พ. 2561, 23:59:20
ตั้งกระทู้