ลืมรหัสผ่าน  
สมัครสมาชิก  
เข้าสู่ระบบ E-Mail  
วัดตันติการาม
ดูทั้งหมด
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สหกรณ์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด
จำนวนผู้เข้าชม

 

 

 

 

 

 
  เปิดอ่านไฟล์
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559  
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559  
   อ่าน 57 ครั้ง (อ่านต่อ)  
  ประกาศ อบต.ตันหยงลิมอ เรือง ให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีฯ ประจำปี ๒๕๕๙ 
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559
 
  อาเซียน
 
  ประกาศ อบต.ตันหยงลิมอ เรื่องยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที
 
  ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2556
 
  ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2556
 
  ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2556
 
  ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2556
 
ดูทั้งหมด
  ประกาศ อบต.ตันหยงลิมอ เรื่อง จัดจ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าแบบ Post top ขนาด 10 เมตร จำนวน 7 จุด 
 
  ประกาศ อบต.ตันหยงลิมอ เรื่อง ราคากลางโครงการติดตั้งไฟฟ้าแบบ Post top จำนวน 7 จุด 
 
  ประกาศ อบต.ตันหยงลิมอ เรื่อง จัดจ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้า แบบ Post Top จำนวน 7 จุด 
 
  ประกาศ อบต.ตันหยงลิมอ เรื่อง ราคากลางโครงการต่อเติมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตอหลัง
 
  ประกาศ อบต.ตันหยงลิมอ เรื่อง ประกาศจัดจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมุ่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง ม.8
 
ดูทั้งหมด
กิจกรรมสสส.ที่ อบต.แว้ง...
โครงการเข้าพรรษาตำบลตันหย...
โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริม...
ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
  (ดู 117:ตอบ 0) 30 เม.ย. 2558, 18:53:03
ตั้งกระทู้